Arkiv

Ockerpris på glasögon äventyrar trafiksäkerheten

Senast jag bytte glasögon slutade kalaset på 8000 kr. I valet mellan en ny omgång däck eller nya brillor blir synen en utgift man skjuter upp. Tog optikerbranschen initiativ att sänka de ofta hutlöst höga priserna skulle flera av oss säkerligen kolla synen oftare – och bli bättre bilister. . . . → Read More: Ockerpris på glasögon äventyrar trafiksäkerheten

Dubbförbud verkningslöst

Dubbdäcksförbud är inte ett effektivt sätt att minska de farliga PM10-partiklarna. På Odinsgatan har till och med högre partikelhalter uppmäts, efter att förbudet infördes. Vad som däremot är tydligt är att förbudet försämrar trafiksäkerheten, skriver Motormännen. . . . → Read More: Dubbförbud verkningslöst

Inte längre fri fart på 120-sträckor

Hör du till de som fått böta för fortkörning på 120-väg? Ett tips är i så fall att kolla med myndigheterna. En miss i lagtexten gör det är oklart om polisen får döma ut hastighetsböter på de motorvägar som har 120-gräns. . . . → Read More: Inte längre fri fart på 120-sträckor