Arkiv

VW-skandalen rena julafton för TV-komiker

VW:s miljöfusk toppar amerikansk TV, men inte nyhetskanalerna. Där handlar det mest om påvens besök och Donald Trumps möjligheter att bli nästa president. Ingen talk show med självaktning missar att ironisera over skandalen. Bill Mahrer hos HBO ägnade en bra stund åt fusket: . . . → Read More: VW-skandalen rena julafton för TV-komiker

Miljöfusk stoppar VW och Audi

Svenska tidningars rubriker att Volkswagen fuskat med förbrukningssiffror i USA vållar inga rubriker i vanliga tidningar i staterna. Försäljningen stoppas sedan det framkommit att VW/Audi anpassat mjukvaran för att klara miljötester. Under verkliga förhållanden är utsläppen 40 ggr/högre än det tillåtna värdena. . . . → Read More: Miljöfusk stoppar VW och Audi

Nu mullrar V8:orna igen

President Obama hotade med höjda bensinpriser för att stimulera försäljningen av hybrider. . . . → Read More: Nu mullrar V8:orna igen