Arkiv

Inte längre fri fart på 120-sträckor

Hör du till de som fått böta för fortkörning på 120-väg? Ett tips är i så fall att kolla med myndigheterna. En miss i lagtexten gör det är oklart om polisen får döma ut hastighetsböter på de motorvägar som har 120-gräns.

Trafikverket ansåg att sju motorvägar med högre säkerhetsnivå skulle få gränsen höjd från tidigare 110 kilometer i timmen. Men man glömde ändra i lagtexten. Det har fått rikspolisstyrelsen att gå ut med ett brev där man uppmanar polisdistrikten att inte döma ut fortkörningsböter på 120-väg. Men hur länge den fristen gäller har man inte talat om, och vi ska inte uppfatta myndighetsmissen som att det råder fri fart.

En 23-åring som körde 216 km/t på 120-sträcka vände sig till tingsrätten för att få slippa böter. Detta eftersom det inte finns någon straffbestämmelse för 120-vägar då lagtexten inte ändrats utan säger att maxhastighet är 110. Tingsrätten medger att straffbestämmelserna kunde varit tydligare men viktigast är om man skulle bli överraskad av att gärningen är straffbar, vilket anses uteslutet. 23-åringen får nu inte tillbaka sina pengar, skriver corren.se.

Corren.se rapporterar också att Svea hovrätt tidigare kommit fram till en liknande slutsats i ett annat motsvarande ärende. I det fallet avslogs en resningsansökan från en man som kört i 159 kilometer i timmen på 120-väg.

Myndighetsmissen betyder alltså inte att det är fri fart på 120-sträckor, nu vet vi det!

Share

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>