”Dåligt tätad kaross gör Ford Explorer livsfarlig”

Polisen i bland annat Austin i Texas har hittat brister i tätningen under SUV:ens bakdel. Det gör att koloxid läcker in
och enligt polisen gör Ford Explorer livsfarlig. NHTSA, den amerikanska motsvarigheten till trafikverket, utreder över
300 inrapporterade fall. Enligt polisen i Austin har Ford känt till problemen sedan 2012, men inte åtgärdat problemen.

+++ uppdateras kontinuerligt +++2016 - explorer seems

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>