TRAM och POK – vad är det?

Jonas Hansson säjer på nätet att TRAM och POK hörde till hans favo-program.

Att TRAM var den interna förkortningen för TRAFIKMAGASINET är enkelt att förstå.

POK står för Packat och Klart som var svensk TV:s första seriösa reseprogram. Det producerades

vägg i vägg med Trafikmagasinet på SVT i Falun under alla år.  Precis som Trafikmagasinet fick

efterföljare i andra TV-kanaler, fick också Packat och Klart kopior, men ingen förmådde att nå samma

kvalité som originalet. POK hade flera programledare. Innan programmet lades ner var Anders Rosén under en rad av år programledare och resereporter med världen som arbetsfält.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>