TRAM och POK – vad är det?

Att TRAM var den interna förkortningen för TRAFIKMAGASINET är enkelt att förstå. POK står för Packat och Klart som var svensk TV:s första seriösa reseprogram. . . . → Read More: TRAM och POK – vad är det?